ALV vergadering

TPV Simpelveld Sportlaan 3, Simpelveld

Beste leden van TPV Simpelveld, Hierbij nodigen wij alle leden uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering, hierna te noemen de ALV.  Welke zal plaatsvinden op 08-02-2023 om 20:00 uur. Alle leden zijn van harte welkom in het clubhuis. Agenda Notulen 13-07-2022 19:00 Notulen 13-07-2022 19:45