Wij vinden het natuurlijk zeer jammer als leden ervoor kiezen onze vereniging te verlaten, op deze pagina staat alle informatie over het opzeggen van het lidmaatschap. Wij zouden het zeer waarderen als u in het formulier kunt aangeven wat de reden voor afmelding is.

Opzegging lidmaatschap
Het lidmaatschap van TPV Simpelveld wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Leden die willen opzeggen dienen ervoor te zorgen dat de opzegging vóór 1 december van het lopende jaar door de ledenadministratie is ontvangen, de opzegging is dan geldig voor het volgende kalenderjaar. Vanaf 1 januari gaat het nieuwe lidmaatschapsjaar in en kunt geen gebruik meer maken van onze faciliteiten.

Heeft u gekozen voor automatische incasso van uw lidmaatschap? Dan zal deze automatisch stoppen.

Opzeggen kan via een email t.a.v. de ledenadministratie via ledenadministratie@tpvsimpelveld.nl De ledenadministratie zal een bevestiging van de opzegging terugsturen.
Schriftelijk opzeggen is ook mogelijk door een brief te sturen aan TPV Simpelveld, t.a.v. de ledenadministratie, Postbus 21013. 6369 ZG Simpelveld. Houdt er rekening mee dat deze brief uiterlijk 30 november van het lopende jaar in het bezit moet zijn van de ledenadministratie.

Opzeggen ná 30 november van het lopende jaar?
De opzegging gaat dan niet in op 1 januari van het komende jaar, maar van het jaar daarop. Dit betekent dat het lid dat opzegt de gehele contributie over het komende jaar aan de vereniging verschuldigd is.

Wachtlijst Tennis- & padellidmaatschap
Indien je besluit om je weer in te schrijven als tennis- & padellid van onze vereniging en we hanteren op dat moment een wachtlijst zal je hier automatisch op komen te staan. Je oude lidmaatschap geeft je dan geen recht om de wachtlijst over te slaan. Wil je weten of er op dit moment een wachtlijst is? Dat lees je hier