Competitie

Op competitiedagen zal de bardienst ook door vrijwilligers worden ingevuld.  Soms zal dat 1 vrijwilliger zijn, soms twee (als de drukte dat vereist).   De vrijwilligers tekenen in op een nomale bardienst van 4 uur opeenvolgend.

Van de competitieteamcaptains wordt verwacht dat ze op competitiedagen, zodra de diensttijd van de laatste vrijwilliger eindigt, de verantwoording voor de bar/kantine overnemen (ze mogen binnen hun team een of meerderen aanwijzen om de bar over te nemen) tot sluitingstijd en dan ook de kantine sluiten.  Het is aan de competitieteams om te bepalen welk team op welke dag de bar overneemt (indien er meerdere teams op dezelfde dag spelen).   Indien het jeugdteams betreft, komt die verantwoordelijkheid bij de ouders van de competitiedeelnemers terecht.  De competitieleden, dan wel ouders daarvan, ontvangen voor deze inzet geen dienstpunten.