Bardienst

De bardienst is de meest voorkomende dienst waar door leden op kan worden ingetekend.  Een aantal feiten over de bardienst op een rijtje:

 • Als je, na doorlezen van onderstaande instructies, nog steeds vragen hebt, schroom niet om tijdelijk even lid te worden van de “TPVS Bardienst” Whatsapp groep, en de aanwezigen daar om hulp te vragen.  Dat kan altijd: voordat je dienst doet, maar ook terwijl je in de kantine staat (als je even iets niet weet, of niet weet waar het ligt, of als iets op is of raakt).
 • Bekijk dit: waarin uit de doeken gedaan wordt hoe je de kantine opent/sluit en waarin alle apparaten en locaties worden toegelicht.
 • Er kunnen zich situaties voordoen waarin je geacht wordt in overleg te treden met de aanwezigen in de kantine, dan wel de aanwezigen op de baan/park, dan wel om raad/hulp te vragen in de “TPVS Bardienst” Whatsapp groep, om te vragen wie de dienst over kan nemen.  Als je het restant van de bardienst overdraagt, draag het altijd over aan een specifiek iemand, nooit aan een groep of team in z’n geheel.  Bijzondere omstandigheden bij het sluiten van de bar:
  • Je moet onverwacht eerder weg.
  • Je bardienst zit er bijna op, maar degene die na je komt is er nog niet, en je moet echt weg.
  • Je bardienst zit er bijna op, maar de banen zijn nog bezet en/of de kantine is nog lang niet leeg, en je moet echt weg.  Als dit gebeurt op een competitiedag dan is de afspraak met de competitieteams dat de teamcaptain van een van de aanwezige competitieteams de verantwoordelijkheid vanaf dat moment overneemt.
 • Je kunt je ook weer uitschrijven uit je dienst, maar als je dat doet minder dan 10 dagen voordat de dienst gepland was, zorg dan ofwel dat iemand anders je plek inneemt (jij schrijft uit, de ander schrijft in), of als dat niet meer lukt, laat het dan in ieder geval weten in de “TPVS Bardienst” Whatsapp groep.
 • De bardienst is doorgaans nominaal voor een tijdspanne van 4 opeenvolgende uren, en levert derhalve ook 4 dienstpunten op.
 • De avonddienst is de meest voorkomende; die vindt plaats van 19:15 tot 23:15.  Het is mogelijk om zowel eerder als later te sluiten, dit gebeurt altijd in overleg met de aanwezige gasten.  Ongeacht of je eerder of later sluit, je krijgt per avonddienst altijd 4 punten.
 • Er bestaan op sommige dagen ook ochtend- en middagbardiensten (op sommige toernooi of competitiedagen).  De exacte begin- en eindtijden staan altijd vermeld op de dienst waar je op intekent.  Je ontvangt altijd een bevestiging van het inplannen in de E-mail.
 • Een bardienst doe je doorgaans alleen.  Op sommige avonden wordt de bardienst wel eens dubbel aangeboden, zodat je de bardienst met 2 personen vervult (e.g. sommige competitieavonden); let hierbij op, de aanvangstijden zijn soms lichtelijk tegen elkaar verzet (d.w.z. je mag wel eerder komen dan afgesproken, maar niet later).
 • Er is niemand die verbiedt dat je de dienst toch met meer personen doet dan er tijdvakken worden aangeboden; de dienstpunten worden echter enkel toegewezen aan de personen die daadwerkelijk via het systeem ingetekend hebben voor de tijdvakken.
 • Indien je tijdens de bardienst constateert dat er niemand komt, kun je na overleg via “TPVS Bardienst” Whatsapp groep eerder sluiten en ontvang je desondanks 4 punten voor deze dienst.
 • Noch voor bardiensten, noch voor andere diensten worden vrijwilligersvergoedingen betaald.  Dit was wel zo in het verleden, dat is sinds 1 januari 2023 komen te vervallen.
 • Om de bardienst te vervullen is het enkel noodzakelijk om op het afgesproken tijdstip (wanneer jouw bardienst begint) bij de kantine in het clubgebouw te zijn.  Wim Weijers zal op dat tijdstip ook aanwezig zijn en je sleutel en wisselgeldbeurs overhandigen.  Als je nog niet weet hoe alles werkt, zal Wim je op weg helpen.
 • Bardiensten mogen alleen gedaan worden door leden van 16 jaar en ouder, en elke “barvrijwilliger” moet voordat hij de dienst begint de instructies over verantwoord alcohol schenken aandachtig hebben doorgenomen.